Strach

Zpět

Strach zabijí myšlení.

Strach je malá smrt,

Přinášející naprosté vyhlazení. 

Budu svému strachu čelit. 

Dovolím mu,

Aby prošel kolem mne

A skrz mne. 

A až projde a zmizí, 

Otočím se a podívám se, 

Kudy šel. 

Tam, kam strach odešel, 

Nic nezůstane.

Zůstanu pouze já. 

______________________________________

 

 

 

 

"Modlitba Benegesseritu,

Frank Herbert - Duna"